مذهبی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 15:7  توسط سجاد مجاوری | 
بسم الله الرحمن الرحیم

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 16:16  توسط سجاد مجاوری | 
هیات العباس ع تبریز

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم دی 1393ساعت 15:59  توسط سجاد مجاوری | 
 

دوشنبه شب ها به آدرس

 

تبریزمیدان شهیدرجبی روبروی میدان تلاش کوچه

بهارحسینیه

 

هیات العباس علیه السلام

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 15:10  توسط سجاد مجاوری | 
3

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 19:5  توسط سجاد مجاوری | 
1

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 19:1  توسط سجاد مجاوری |